Home - Bewegwijzering Emmtec

Emmtec Industry & Businesspark

Op het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen bevindt zich de cluster voor innovatieve bedrijven en instellingen binnen de kunststof sector. Een ideale vestigingsplaats voor ‘global players’, waar gezamenlijk geprofiteerd wordt van nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstituten, industrie en publieke sector. Op het park wordt een uitgebreid ondersteuningspakket geboden met laboratoria, engineering en logistieke diensten. Als partner voor de opzet en realisatie van de bewegwijzering heeft het parkmanagement gekozen voor SignPlan. De bewegwijzeringsaanduidingen zijn voorzien van het veelkleurige Emmtec logo. De forse omvang van de bebording past bij de maatvoering van de robuuste gebouwen op het terrein.

Terug naar Kantoorparken