Home - Bewegwijzering kantoor

Bewegwijzering kantoor

Een optimale interne en externe bewegwijzering van een kantoorgebouw vereist een totaalconcept waarin naast de architectuur ook de communicatiedoelen van het bedrijf of instelling een rol spelen. Ook is van belang hoeveel verschillende huurders in het gebouw gevestigd zijn, zodanig dat alle bewoners op evenredige wijze in beeld kunnen komen. In de routing en de soort aanduidingen valt onderscheid te maken tussen het openbaar toegankelijke frontoffice en de afgeschermde back office. Wanneer het kantoor deel uitmaakt van een keten met meerdere locaties geldt dat een consistente aanpak van de logo- en bewegwijzeringsaanduidingen de herkenbaarheid vergroot.