Home - Bewegwijzering Vliegkamp Valkenburg

Voormalig vliegveld Valkenburg

De voormalige militaire vliegbasis Valkenburg is herontwikkeld tot een hoogwaardige woon- en werklocatie. Gelegen aan de rand van de duinen vormt het benutten van landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt. Historische gebouwen zijn aangepast aan de moderne tijd, zoals bijvoorbeeld de Theaterhangaar waar de musical Soldaat van Oranje als jaren volle zalen trekt. Andere gebouwen zijn gerenoveerd om te dienen als incubator voor start-ups in de high-tech industrie. De lay-out van de bebording refereert aan de robuuste belettering van de Neptunes, Atlantics en Orions die hier vroeger af en aan vlogen.

Terug naar Kantoorparken