Branding, het uitdragen van je merk en waarden

Branding is het concept achter het imago waarmee een bedrijf of instelling zich naar buiten toe wil presenteren. Bij een sterk merk gaat het niet alleen om herkenbaarheid van het logo, naamsbekendheid of een slogan, maar ook om de mindset en de kernwaarden die ten grondslag liggen aan het opereren binnen de samenleving. Het zijn basisregels voor de wijze waarop wordt omgegaan met de klanten en met het eigen personeel. Maar ook om de betrokkenheid bij de maatschappij en met het milieu.