Design en vormgeving bij bewegwijzering

Naast de industriële vormgeving van de bewegwijzering zullen de gebruikers vooral geconfronteerd worden met de uiterlijke verschijningsvorm. Kleur, tekst, afbeeldingen en lay-out zijn de visuele elementen die de informatie overbrengen. Alhoewel creativiteit en ontwerpkwaliteiten de basis vormen voor een goede bewegwijzering zijn nog een aantal zaken essentieel voor een optimaal resultaat:

  • De positie van de borden en de hoek van waarneming zijn van belang voor de zichtbaarheid.
  • Teksthoogten en kleurcontrasten bepalen de leesbaarheid.
  • Informatie dient zodanig te worden aangeboden dat de beoogde doelgroep deze ook daadwerkelijk begrijpt en kan gebruiken.

Kortom, tal van factoren spelen een rol bij het grafisch ontwerpen van de panelen. Bewegwijzering van SignPlan, altijd goed in beeld.

# # #