Wayfinding advies

Wayfinding kan gedefinieerd worden als het zodanig optimaliseren van de routebegeleiding dat gebruikers in staat zijn zelfstandig hun weg te vinden in een onbekende omgeving binnen en rondom gebouwen. SignPlan heeft de afgelopen jaren technieken ontwikkeld om doelmatige bewegwijzering te realiseren waarbij het streven is om de meest efficiënte en passende oplossingen te bieden. Ruime kennis over de organisatie, de gebruikers, de structuur van het gebouw en de visuele identiteit vormen de basis voor een succesvol project. Ongeacht voor welke sector – overheid, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven – het belangrijkste doel van de bewegwijzering is bezoekers op hun gemak stellen in een vreemde omgeving, een proces met het volgende patroon: informeren, oriënteren, begeleiden, identificeren.

# # #