Toegankelijke leefomgeving

Een toegankelijke leefomgeving zorgt ervoor dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. Blinden en slechtzienden gebruiken voornamelijk de tastzin en het gehoor om hun weg te zoeken. Om zich te oriënteren en te verplaatsen maken zij gebruik van omgevingselementen die ze kunnen waarnemen en volgen.

De hulpmiddelen op het gebied van routegeleiding zijn onder te verdelen in:
– zichtbare elementen (rekening houdend met contrast, leesafstand, lay-out, pictogrammen)
– voelbare elementen ( braille, opgehoogde belettering, geleidestrips over vloeren en wanden)
– hoorbare elementen (informatiezuilen met gesproken informatie te bedienen via drukknoppen, radiografische techniek of smartphone toepassingen).