Home - Routing Rijksoverheid

Routing en bebording in Rijksbrede huisstijl

Ten behoeve van een betere herkenbaarheid voor de burger hanteert de Rijksoverheid één logo en één huisstijl in alle vormen van communicatie. Ook voor de gebouwen en terreinen is vastgelegd aan welke principes de verwijs- en bestemmingsaanduidingen moeten voldoen, zowel in kleurgebruik, vlakverdeling als in typografie.

Voor diverse Rijksoverheidsorganisaties (departementen, diensten, agentschappen) heeft SignPlan de routing uitgewerkt en de bebording verzorgd conform de richtlijnen van de huisstijl.

Terug naar Overheid