Home - Veiligheidsborden

Veiligheidsborden

Veiligheidsborden zijn bedoeld om de gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. Ze maken onderdeel uit van het ontruimingsplan. Een vluchtwegplattegrond is een tekening waarop o.a. de vluchtwegen aangegeven staan en hoe veiligheidshulpdiensten geïnformeerd kunnen worden. Vluchtwegplattegronden kunnen in gebouwen aan de muur worden geplaatst, om de gebruikers van het gebouw inzicht te geven in de vluchtwegen die ze kunnen gebruiken in geval van nood.